Cíl hry:

Hlavní cíle rodin jsou dva.

Zaprvé je třeba ochránit rodinu před odsouzením. Toho se docílí odrovnáním všech svědků a ostatních činitelů v procesu. Ti jsou pro každou rodinu symbolizováni balíčkem 32 mariášových karet. Před zahájením procesu musí rodina zneškodnit všechny tyto karty, jinak se dostává do problémů.

Druhým cílem je pak nasbírat co největší množství diamantů. Diamanty je možno získat:

 • za velké akce, kterých se účastní celá rodina
 • za drobné prácičky pro jednotlivce
 • zabitím některých ze svědků

Kdo se může přihlásit?

Preziosy se může zúčastnit jakýkoliv aktivní nadšenec, který se po celou dobu hry vyskytuje v Praze. Hráč totiž nehraje za sebe, ale zejména za rodinu, jejíž úspěch závisí i na jeho aktivitě. Případné omezení programu na těchto pár dní bude asi nezbytné. Odměnou pak bude mnohem více akce, zážitků a navázání nových přátelství.

Nutnou podmínkou účasti je ovšem věk nad 15 let a dokončená ZŠ docházka.

Časový rámec hry:

Hra začíná odděleným srazem každé rodiny, který proběhne v neděli 2. 11. ve večerních hodinách. Mafián, který se řádně zaregistruje na webu a bude některým z bossů vybrán do rodiny obdrží zprávu, ve které mu bude blíže upřesněno místo i čas.

Na tomto setkání šéf mimo jiné vysvětlí nejasnosti v pravidlech, rozdají se herní karty a hráči se seznámí s prvními úkoly. Zároveň si také dohodnou strategii a způsob komunikace. Hra je poměrně intenzivní, začíná v pondělí 3. 11. ve 4:44 a končí v podvečerních hodinách neděle 9. 11.

Na úterý 11. 11 je pak naplánován závěrečný sraz – afterparty – kde proběhne slavnostní zakončení a vyhodnocení.

Průběh hry (rámcově):

Hra probíhá ve dvou částečně oddělených rovinách (pojítkem je např. zisk diamantů za zabití některých svědků). První rovinou jsou časově omezené akce, úkoly a mise, kterých se rodiny účastní a pokoušejí se být v jejich plnění úspěšnější než ostatní než jejich soupeři.

Druhou rovinou je pak kontinuální mordování na základě herních karet probíhající podle specifických pravidel.

Diamanty

Diamanty plní ve hře funkci bodů. Rodina je sbírá a schraňuje. Platí, že kdo získá nejvíce diamantů a přitom zvládne zamordovat všech 32 karet, zvítězí.

Akce, úkoly a mise

V průběhu hry proběhnou různé akce, mise a přivýdělky, kterých se rodina zúčastní.

Prvním typem jsou velké akce. Hráč se nemusí nutně účastnit všech. Neúčastí však oslabuje svou rodinu. Za každou akci pak rodiny dostanou různé množství diamantů odvislé od typu akce a úspěchu rodiny.

Akce budou probíhat pro všechny rodiny paralelně. Jejich náplň je různorodá, obvykle s městskou tematikou, ale vždy zábavná. Konkrétní podobu si samozřejmě zatím necháme pro sebe.

Druhým typem jsou přivýdělky, kterých bude v průběhu hry přes fórum vyhlášena celá řada. Zde obvykle není výhodou počet členů, ale rychlost. Existují ale i přivýdělky, které vyžadují určité speciální vybavení a počet lidí. Vše bude ovšem případně napsáno na fóru.

Pro lepší představu o nárocích na čas zveřejňujeme předběžný harmonogram akcí:

 • 2. 11. večer – úvodní srazy klanů
 • 3. 11. večer – akce pro vybrané členy rodin
 • 4. 11. cca 17:00 – 19:00 – 1. velká akce
 • 6. 11. cca 17:00 – 19:00 – 2. velká akce
 • 8. 11. celodenní závěrečná hra
 • noc z 8. na 9. 11. – možnost přespání s rodinou v zajištěných prostorách
 • 9. 11. pokračování závěrečné hry (konec v odpoledních/večerních hodinách)
 • 11. 11. vyhlášení a afterparty

Pro ty, kteří budou mít čas se ještě budou objevovat dva až tři přivýdělky denně. A samozřejmostí je i možnost mordování...

Mordování

Neméně důležitou rovinou hry je mordování nepohodlných svědků a lidí zapojených do protimafiánského procesu. Tito lidé jsou pomocní organizátoři a nepatří do žádné rodiny. Každá rodina obdrží na začátku hry 4 karty obětí (po sedmičce od každé karetní barvy). Od pondělí se pak rodiny snaží lidi na kartách vystopovat a zamordovat. Mord probíhá dotykem bílou rukavičkou nasazenou na pravé ruce. Oběť se ovšem, pokud zabijáka zpozoruje, může bránit nasazením bílé rukavičky na levou ruku. Pokud si bránící se hráč rukavičku nasadí, musí útočník lov ukončit a 30 minut nesmí celá jeho rodina (!) na oběť znovu útočit. Vraždící hráč u sebe musí mít ve chvíli mordu fyzicky kartičku oběti. Oběť je rovněž půl hodiny chráněna i poté, co se ubránila hráči, který na ní přímo neútočil, pouze při vraždě asistoval. Po úspěšné vraždě “udá” zabitý svého nadřízeného, tedy předá svému vrahovi další kartičku (vyšší hodnoty z dané barvy), kterou dále může celá rodina lovit. V každém případě je absolutně zakázáno použití jakéhokoliv fyzického násilí!!!

Každá z obětí může být zabita vícekrát různými rodinami, tedy nehrozí nebezpečí, že by vám barvu jiná rodina zablokovala.

Některé z obětí u sebe mají diamanty, takže po jejich zabití obdrží rodina daný obnos.

Povinnosti

Hráč je povinen řídit se aktuálními pravidly, sleduje aktuality a herní fórum. V rámci hry se zavazuje vždy se podřídit rozhodnutí organizátorů.

Fórum a web

Nejpozději se zahájením hry bude zprovozněno herní fórum. Vedle společných větví (informace o hře, aktuality, změny programu obětí) bude mít každá rodina i svou privátní větev, ve které si může nerušeně domlouvat strategii. Dále bude na webu také znázorněn stav mordování všech rodin.

Pravidla, spory a fair play

Veškeré spory jako poslední instance řeší organizátoři, jejichž rozhodnutí jsou závazná. Nicméně, přednost by měla dostat kompromisní dohoda mezi hráči případně mezi bossy znesvářených rodin.

V každém případě je třeba hrát rozumně, s nadhledem a smyslem pro fair play. Zápal pro hru není na škodu, ba naopak, ale hráči by měli mít na paměti, že jde pouze o nekontaktní společenskou hru, jejímž cílem je navázat nová přátelství, zažít nevšední situace a místa a hlavně se pobavit. Motiv podsvětí a mafiánských rodin slouží pouze jako vhodná motivace. Za všech okolností je nutno dbát nejprve na bezpečnost nejen  účastníků, ale i nehrajících spoluobčanů. Použití násilí či fyzické síly je za všech okolností zapovězeno.

Na úvodní schůzce bude vybírán účastnický poplatek ve výši 100 Kč na pokrytí nákladů akce.

Účastníci jsou povinni neporušovat platné zákony České Republiky a dodržovat právo každého na ochranu soukromí a osobních údajů. Prosíme o uvážlivé chování jak na fóru tak, zejména s ohledem na vzrůstající strach z terorismu, i v reálu. Hráči se účastní hry Preziosa na vlastní nebezpečí a odpovědnost.


organizátoři hry Preziosa

listopad 2014

http://preziosa.podsveti.cz

Hru pořádá Podsveti.cz

- - -

Podsveti.cz (2006-2014): Všechna práva vyhrazena. Použití veškeré grafiky, textů i originálních principů v nich obsažených je možné pouze po dohodě s organizátory a na základě jejich písemného souhlasu. Organizovat hru je pak možné vždy pouze za splnění kritérií opatrnosti a bezpečnosti. Nadále pak musí být vždy a za všech okolností jasné, že se jedná pouze o mírumilovnou společenskou hru, přičemž téma mafie a mordů slouží jen jako tematická a motivační složka.